Elektromuzeum - televizory - Tesla přenosné barevné - Tesla stolní barevné - Tesla přenosné černobílé - Tesla stolni černobílé - sovětské - ostatní

Televizory barevné přenosné Tesla

Některé z těchto typů televizorů si můžete osobně prohlédnout na výstavě počítačů v ČVUT.

MÁNES COLOR, ALEŠ COLOR, BROŽÍK COLOR, COLOR ORAVAN (2), ORAVAN LUX, COLOR 332, 334, 343

Color Oravan LUX
Color Oravan LUX
Seznam podle typových čísel (není chronologický)
Typ číslonázev obrazovkad.o. odkazy jinampoznámky
4330AMinicolor 32?- zřejmě jen prototyp
4331AMánes Color 31-32- OldR
4332AColor 332 42+ OldRjako 334, navíc dálkový procesor U806D a ladění nap. syntézou
4333AColor Oravan 42- OldR
4333A-2Color Oravan 2 42- příliš se neliší od předchozího, měl by mít spolehlivější některé součástky
4334AColor 334 42- OldR"Vylepšený" Oravan v české skříňce, má navíc potenciometr AFC, shodná s 332 ale bez DO a synt. ladění
4335AAleš Color 31-32- OldR
4337ABrožík Color 35-37- OldR
4338AColor 338 36? plánovaná obdoba 4333/4334 s menší obrazovkou, asi se ani nevyráběla, nebo to byl Brožík
4339AColor Oravan LUX 42+ OldRprocesor SAA 1293-03
4343AColor 343 42+ OldRvnitřně asi podobná O. LUX (proc. SAA1293A-03), ale v "české" skříňce
Mohly existovat i další typy. Nejsou uvedeny nepříliš zajímavé novější typy.

Společné vlastnosti
Možnost příjmu
 1. až 12. kanál (I. a III. TV pásmo),
 21. až 60. kanál (IV. a V. TV pásmo),
 obraz v soustavě SECAM i PAL,
 automatické přepínání norem PAL/SECAM IIIb
 zvuk OIRT i CCIR.
Přípojná místa
 souosá zásuvka pro vnější anténu (75 Ohm, koaxiální), zásuvka pro videomagnetofon (AV vstup + výstup), zásuvka pro magnetofon (výstup zvuku pro nahrávání), zásuvka pro sluchátka.
Vybavení
 2 vestavěné teleskopické antény (odpojitelné), AFC, spínaný napájecí zdroj systému IPSALO, televizor galvanicky oddělen od sítě
Provedení
 plastová skříň
Některé typy se vyráběly v různých barevných odstínech.
Modulová koncepce je částečně podobná s řadou 416, ne však zcela shodná, jak je uváděno jinde. Mimo jiné je u stolních kvaziparalelní zpracování zvuku, zatímco u přenosných postaru mezinosné.

Častou závadou těchto televizorů v jejich stáří je takzvané cyklování, kdy se periodicky přerušuje zdroj. Může to mít několik příčin a řešení: např. kondenzátor C43, VN násobič, modul V, ... a další. Vyhledejte si k tomu dokument a AR B 5 a 6 r. 87.

Popis zdroje je kromě dokumentací výrobce také v Amatérském rádiu A 11 / 1985 str. 412.


Pokud máte kteroukoliv televizi a chcete se ji zbavit (zejména z těch méně častých), nebo naopak nějakou sháníte (zejména z těch častějších - Oravanů), či jen nějaké náhradní díly, tak nechte vzkaz a nějak se domluvíme. Jen je třeba upozornit, že současná cena se nerovná původní prodejní ceně. Ve většině případů je blízká nule.


Mánes Color
Mánes Color (zde chybí kryt na předvolby a štítek kolem potenciometrů a tlačítek)

MÁNES COLOR, ALEŠ COLOR

Typ 4331A, 4335A
Rok výroby 1984-85, 1985-86
Obrazovka 32 cm (sovětská, 32LK2C)
Ovládání
 5 knoflíků pro řízení hlasitosti, jasu, kontrastu, barevné sytosti a AFC, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, volba programů osmi tlačítky, síťový spínač, přepínač K-G (zvukové normy).
Vybavení
 prolis pro přenášení
Napájení 220 V/50 Hz, 55 W
Rozměry 46 x 31 x 37 cm
Hmotnost 13 kg
Cena - Mánes 8500 Kčs (1986), Aleš pravděpodobně stejně

Brožík Color
Brožík Color

BROŽÍK COLOR

Typ 4337A
Rok výroby 1987-89
Obrazovka 35 cm (polská, Unitra A33PCR01X01)
Ovládání
 vypínač, 5 knoflíků pro řízení hlasitosti, jasu, kontrastu, barevné sytosti a AFC, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, volba programů osmi tlačítky, síťový spínač, ?přepínač K-G (zvukové normy)?.
Vybavení
 prolisy pro přenášení na bocích - nepraktické, možnost držet pouze obouručně

Oravan 2

COLOR ORAVAN, COLOR ORAVAN 2

Typ 4333A, 4333A-2
1985-88, ?
Obrazovka 42 cm (Japonská - 420 SLB 22TC01 /Toshiba/ nebo z NDR - A38 NCR DOX 05 /RFT/; čísla možná nejsou napsána přesně, nebo se tam dávaly i mírně odlišné)
Ovládání
 4 knoflíky pro řízení hlasitosti, jasu, kontrastu a barevné sytosti, 8 prvků pro předvolbu vysílačů, volba programů osmi tlačítky, síťový spínač, přepínač K-G (zvukové normy).
Vybavení
 integrované držadlo na přenášení
Napájení 220 V/50 Hz, 60 W
Rozměry 49 x 40 x 32 cm
Hmotnost 15 kg
Cena - Oravan 9500 Kčs (1986)
pozn. KP 88 str. 35 - dálkové ovládání
obě provedení se téměř vůbec nelišila, dvojka měla mít spolehlivější některé součástky
Skříňka se zadní stěnou a anténa italské EUROPHON
Recenze: Amatérské radio A 5/1986, str. 169-170
Color 332
Color 332
Color 332 - otevřený ovládací panel
Otevřený ovládací panel

COLOR 332

Typ 4332A
1987-89
Obrazovka 42 cm
Vybavení
 integrované držadlo na přenášení, ladění přístroje je napěťovou syntézou a umožňuje vložit do paměti až 16 vysílačů, všechny hlavní funkce se řídí dálkovým ovládáním. Napájení 220 V/50 Hz
Rozměry 50 x 40 x 36 cm
Hmotnost 17,5 kg
Cena 10 410 Kčs (1990)

332 má základní desku jako 334.

Dekodér dálkového ovladače je U 806 D1, to znamená shodný se stolními televizory řady 416, respektive naprosto shodný ovladač by měl být 16-ti programový k typům 423 a 430, fungovat ale bude i 8-mi programový.

Pro ladění je použit obvod M 193 A (MHB 193) jako u televizorů 423 a 430 a stejně tak je zobrazováno číslo programu na LED segmentovce (IO M 192). Na segmentovce je dále indikován pohotovostní režim vodorovnou čárkou znaménka + a rozbíhání zdroje svislými čárkami znaménka +. Od 423/430 se liší ladění tím, že u této je pouze manuální (chybí IO TDA/MDA 4431), pásmo je indikováno třemi LED a chybí "OSD stupnice" (IO M 191). Respektive je zde ještě čtvrté pásmo - "AV", u kterého nesvítí žádná z diod. Prakticky se jedná o UHF s přizpůsobením synchronizace pro VCR. Pozor - jedná se o anténní vstup (pro VCR s modulátorem), nikoliv o DIN AV vstup! Ten se aktivuje spínacím napětím přímo na něm, viz dále.


COLOR 334

Typ 4334A
Obrazovka 42 cm Toshiba 420 FLB 22_TC01 PYD

Od typu 4333 - Oravan se zvnějšku liší skříňkou a rozmístěním ovládacích prvků a uvnitř v modulu OMF s AFC a rozpuštění modulu N pro VCR na desku a vylepšení tohoto styku podle novějších norem. Od 332 se kromě dálkového ovladače liší prodlouženým vypínáním AFC při přepínání programů (šp. Z7/3 - C11, R15)AV vstup a výstup

Oravan video vstup

Audio/video vstup a výstup je na šestikolíkovém DIN konektoru. Je obousměrný a normálně funguje jako výstup, přivedením spínacího napětí se přepne jako vstup. Na jeho aktivitu nemá vliv přepínání programů ani pásem (pásmo "AV" slouží pro anténní vstup z VCR s UHF modulátorem). Je to standardní kompozitní video, které lze přímo spojit kablíkem 75 Ohm třeba s konektorem EURO - SCART, viz obrázek. Konektor na televizoru, jak vidíte, pracuje obousměrně. Tento režim ale SCART nepodporuje, takže je potřeba buď jak je navrženo konektory přepojovat, nebo doplnit přepínač (to je běžné i u spojení SCART - SCART). V navrženém zapojení chybí vstup napětí pro automatickou aktivaci směrem do konektoru SCART. To by mohlo jít vyvést z DIN č. 5, ovšem teoreticky může hrozit při chybném zapojení nebo nějaké poruše poškození některého z přístrojů. Kontakty 4 a 6 (audio) jsou uvnitř spojené (= mono), a tak je zbytečné je vést odděleně.