Elektromuzeum

Dálkové ovladače

U nás se u některých elektronkových televizorů používalo ovládání po kabelu. Po nástupu integrovaných obvodů pak dodnes používané infračervené ovládání. U některých zahraničních se mezi tím používalo ultrazvukové ovládání.

SAB3210 / SAB3209

K televizorům Color 110ST-II a snad i Color in line 4413A (možná jen verze A-5). Vysílač SAB3210, přijímač SAB3209. Případně ještě SAB 3211 pro indikátor LED 7-segmentovkou. Vyráběl je asi Siemens. Ovladač s tímto vysílačem je zde na fotce jako třetí. Může vysílat až 60 instrukcí (32 přímo + 28 přes diody do dvou sloupců). Přijímač z toho sám vyhodnocuje jen 32. Jako předzesilovač u přijímače se používal TDA 4050. Pro 4413A používá 17 povelů.

Princip je popsán v jednom Amatérském rádiu a Technických informacích OTS Tesla Orava č. 36 - Color in line 4413A.

U807D / U806D

Používalo se u našich televizorů Color 332, 416, 423, 425, 429, 430, 437, 439. Na fotce jsou to první dva vlevo. První je nejstarší, dodávaný k televizorům 429 a možná i starším 416. Je na 6 tužkových baterií. Druhý je se 16ti programy, tedy k televizorům 332, 423 a 430. Stejný se vyráběl i s 8mi programy k televizorům 416 a podobným, a podle informací i k novějším 429. Osmiprogramový má tlačítko "číslo" a nemá tlačítka P+ a P-. Šestnáctiprogramový má tlačítka P+ a P- a nemá tlačítko "číslo" (je indikováno trvale displejem na televizoru). Oba jsou napájeny 9V baterii. Ještě se dodával jiný typ v úzkém dlouhém provedení - RFT, který byl zejména k typům 437 a pod., ale i k německým TV této značky. Má tlačítka P+, P-, "číslo" a navíc jedno neoznačené, které by podle zapojení mělo vysílat povel č. 6 - rezerva B a zapnutí. Ještě má na desce připraveny kontakty pro přepínač MOA/B/C. Napájení 4 tužkové baterie.

Všechny tyto typy jsou kompatibilní, pouze v případě osmiprogramového bez tlačítek P + a - se pochopitelně nedostanete k volbě programů 9 až 16 a se šestnáctiprogramovým nemůžete trvale zapnout nebo vypnout zobrazení čísla (vypne se až po úplném vypnutí TV). P 9 až 16 budou také fungovat a budou odpovídat 1 až 8.

Obvody jsou technologie MOS v pouzdře DIP-24. U807D je vysílač a U806D přijímač. Vyráběl je VEB Mikroelektronik „Karl Marx“ Erfurt (MME) ze sdružení RFT v NDR. Mají dva různé režimy, a to lokální nebo dálkový. Princip je popsán v jednom Amatérském rádiu.

U 807 D (U807D)

Vysílač dálkového ovládání s až 64 klávesami a možností ovládat dvě různá zařízení, tedy celkem umí vyslat 2 krát 64 = 128 různých příkazů. Ekvivalentním obvodem by měl být SAB 3021 nebo SAB 3011. Informaci nesou délky mezer mezi bursty. Lze připojit 64 kláves (matice 8 x 8) plus přepínač dvou zařízení.

U 806 D (U806D)

Přijímač dálkového ovládání. Ekvivalentním obvodem by měl být SAB 3022 (B) nebo 3023. V některých 416 a 429 byl osazen SAB 3023B (Philips). K obvodu lze připojit lokální klávesnici pro až 31 povelů (kódovaných diodovou maticí). Vybrané povely jsou zvoleny maskou při výrobě obvodu. U televizorů s mechanickými předvolbami ale byla použita pouze tlačítka pro přepínání programů +/-, analogové funkce byly lokálně ovládány potenciometry. K nim byla tlačítka až u typů C422, 430 a 332. U těch zas nebylo tlačítko pro P-, zřejmě pouze z důvodu rozmístění tlačítek. Obvod má 4 analogové výstupy pravděpodobně se 6-bitovými PWM. Dále má sériovou sběrnici pro ovládání subsystémů jako teletext aj. Pro volbu programu má 4-bitový výstup, kde program č. 1 má hodnotu 0000 a tak dále až po č. 16 s hodnotou 1111. K dekódování příslušného čísla na sedmisegmentovku je obvod MHB 192, použitý v C332, 423 a 430. Někdy jinde se například používal klasický dekodér a před ním binární sčítačka.

Pozor při případné výměně transformátoru na desce s tímto obvodem, byl použitý ZVS nebo Unitra a každý má primár a sekundár na jiné straně!

? / SAA 1293

Vysílačem je možná SAA 1250.

SAA 1293 - přijímač

4 analogové výstupy, generátor ladícího napětí, až 55 stanic, interface pro teletext, dvoumístný displej, až 32 lokálních kláves, různé další funkce.

Použit v televizorech Color 343, Oravan LUX, Color 446, 447 a 451. Přesněji by to měla být základní verze obvodu A-03.

Na lokální klávesnici je pouze 6 tlačítek: +/- hlasitost, +/- jas a +/- program. Kontrast se nastavuje potenciometrem (zatím neověřeno zda i v případě 451).

SAA 3006P / SDA 2084-A010

Color 428, 441, 442 a další odvozené.

SAA3006

Vlastnosti obvodu: vysílač, pouzdro DIL 28, napájení 2-7V, protokol RC-5, 32 systémů x 64 povelů (klávesnice 4x8 + 8x8).