Elektromuzeum

Měřící přístroje

Měřící, laboratorní, servisní, dílenské a školní přístroje.

Tesla BM 370 - malý elektronkový osciloskop (oscilograf)

Tesla BM 510 - elektronkovo-polovodičový osciloskop (oscilograf)

Tesla BM 344 - elektronkový RC generátor (oscilátor) 20 Hz - 1,4 MHz. Plynulé ladění v rozsazích 1:10 (kromě nejvyššího 1:7), stupňovité i plynulé nastavení výstupního napětí s indikací ručkovým voltmetrem, výstup přímý nebo s oddělovacím kondenzátorem. S těmito přístroji se například na SPŠE Ječná pracovalo ještě i na začátku 21. století.

Tesla BM 218 A - další RC generátor, 20 Hz - 1,2 MHz

Tesla BM 372 - zkoušeč tranzistorů

Tesla NZ 1 - stabilizovaný napájecí zdroj 0 - 40 V, 1 A (elektronicky omezený), stejnosměrný regulovatelný plynule ve čtyřech rozsazích, střídavý pouze přepínatelný 10/20/30/40. Ručkový měřič napětí nebo proudu. Transformátor není magneticky stíněný (v blízkosti CRT obrazovky způsobuje chvění a deformaci obrazu).

Orion EMG 1311 - NF elektronkový voltmetr přibližně ze začátku 50. let. Rozsahy 0,03 až 100 V, nastavení nuly, napájení 110 nebo 220 V stř., možnost provozu ve svislé nebo vodorovné poloze. Novější provedení: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/113orion-emg-1311/hf-csovoltmero.htm

Spektrální analyzér z roku 1986, tehdy za 1.200.000,- Kčs. JEOL JXA-50A Electron Probe Microanalyzer, KEVEX Analyst 8000 Microanalyzer