Historický elektroinstalační materiál

Asi 60. léta nebo starší. Hnědý materiál je bakelit, bílý pravděpodobně galalit.
Ukázka přístrojů určených na povrch zdi - propojovací krabice, otočný vypínač, zásuvka s krytem.
Další přístroje jsou zanořeny do díry ve zdi.
tlačítko bílé a černé
vypínač nebo přepínač bílý a černý
dvojitý vypínač bílý a černý (zde poškozený)
zásuvka bílá (existovaly i černé a snad i dvojité)
otočný vypínač nebo přepínač
Skupinový přepínač režimu osvětlení den(trvale vypnuto)/večer(trvale zapnuto)/noc(krátkodobé zapnutí tlačítkem), dnes se většinou nechává trvale v poloze noc z důvodu úspory a pohodlnosti, respektive absence domovníků. V tomto režimu je osvětlení v klidu vypnuto, libovolným tlačítkem na schodišti ho lze zapnout a po uplynutí nastaveného časového intervalu (většinou pár minut) se automaticky vypne. Časový spínač funguje pomocí elektromagnetu a vzduchového pístu, na mnoha místech je stále v provozu. Přepínač na fotografii není ve zdi, ale v plechové skříňce, a konstrukcí není zápustný.

Hlavní stránka