Elektromuzeum

Výpočetní a číslicová (digitální) technika

Osobní počítač z roku 1989/90 s procesorem NEC D70108C-10MHz (info), 16bit jádro, 8bit sběrnice, 2 x HDD ST-124 (21MB, jen 3,5", s historickým rozhraním MFM [info]), FDD 5,25", RAM bude zřejmě v řádu maximálně stovek kB, grafická karta CGA nebo EGA...


Deska zřejmě z nějakého hracího automatu z 80. let


Tesla Es 3658 - neobvyklá kombinace telefonu s kalkulačkou.


Elektronika IM 03 "Tajemství oceánu" - sovětská digihra.


Bastl - digitální PWM regulátor složený z obvodů TTL, tedy plně "hardwarové" řešení jako v 70.-80. letech. Ovládání je "nekonečným přepínačem" přes obousměrné čítače, žádný potenciometr. Dolní třetina je k vyhodnocení otáčení ovladačem (indikuje malý displej), střední třetina čítače a indikace nastavené hodnoty, horní třetina samotný PWM generátor z čítačů a komparátorů a oscilátor s 555. Dnes by se to samozřejmě postavilo na jednočipovém mikropočítači, na čem ale není vůbec nic zajímavého a navíc kvůli většinou nízké taktovací frekvenci mikroprocesoru dochází často k chybnému vyhodnocení a přeskakování. Tento složitý obvod vyhodnocuje okamžitě každý impuls v obou směrech a navíc při jejich nevhodném sledu jsou vyloučeny hradly. Díky mezní frekvenci obvodů v řádu desítek MHz prakticky nemůže dojít k chybě (tedy dokud se nezačne rozpadat mechanická část). Připravovanou lepší verzí bude rotační ovladač s kontakty nahrazen krokovým motorkem, čímž se ještě zlepší spolehlivost (bude-li dostatečně stíněný proti vnějšímu rušení). Další a samozřejmě nejjednodušší možností by bylo analogové řešení.